Hyvin toimivat kaukolämpölaitteet takaavat miellyttävän ja tasaisen huonelämpötilan sekä riittävän ja sopivan lämpimän käyttöveden. Asukkaiden ei tarvitse tehdä mitään putkistoihin liittyviä säätö- tai tarkkailutöitä, riittää kun jokaisessa asunnossa säädetään huonekohtaiset termostaatit oikein.

Termostaattiventtiilit ottavat huomioon auringonpaisteesta, sähkölaitteista, valaistuksesta ja ihmisistä huoneeseen syntyvän lisälämmön. Lämpöpatterit ovat lämpimät vain silloin, kun huoneen lämpötila laskee alle asetusarvon. Ne toimivat oikein silloin, kun niiden yläosat ovat lämpimät ja alaosat lähes huoneenlämpöiset.

 

thermometer2

 

Huonelämpötilaksi suositellaan 20–22 °C. Sopiva lämpimän käyttöveden lämpötila on 55 °C.

 

 

 

 

Seuraa kaukolämmön kulutusta

Energiankulutuksen seuraaminen on helppoa. Kaukolämpöyritys lukee mittarilukemat etäluentana tai vaihtoehtoisesti talon kaukolämpölaitteiden hoitaja toimittaa mittarilukemat kaukolämpöyritykselle ohjeiden mukaan. Käyttöraportti toimitetaan asiakkaille vähintään kerran vuodessa.

Käyttöraportista selviää yleensä oman talon kulutuksen lisäksi paikkakunnan muiden vastaavien talojen lämmönkulutukset. Sää vaikuttaa lämmön vuosikulutukseen merkittävästi, ja siksi raportteihin on useimmiten tehty lämpötilakorjaus. Laitteiden säädöt ja kunto on syytä tarkastaa, jos kulutus poikkeaa huomattavasti edellisten vuosien kulutuksesta.

 

Nettipalvelu pitää ajan tasalla

Monet kaukolämpöyritykset tarjoavat asiakkailleen myös nettipalvelua, jonka kautta asiakas voi seurata energiankulutustaan jopa tuntitasolla. Tuntimittaustietoja seuraamalla laitteiden vikaantumisia ja virheellisiä toimintoja voi havaita hyvinkin nopeasti.

Taloyhtiöiden asukkaat voivat kysyä kulutustietoja isännöitsijältä tai kaukolämpölaitteiden hoitajalta. Kaukolämmön käyttöraportti on hyvä liittää mukaan yhtiökokouksen materiaaleihin tai kiinnittää rappukäytävien ilmoitustauluille asukkaiden nähtäväksi. Myös sähköisiä viestintäkanavia voi käyttää hyödyksi raportin jakamisessa.

Moni kaukolämpöyritys toimittaa asiakkaille myös ennusteen tulevan lämmityskauden kustannuksista.

Pyydä tarvittaessa lisätietoja omalta lämmönmyyjältäsi kiinteistösi energiankulutuksesta ja mittauksesta. Tiedota kaukolämpöyritykselle kiinteistössä tehdyistä säästötoimenpiteistä, lämmön käytön lopettamisesta pidemmäksi aikaa sekä muista energiankulutukseen vaikuttavista muutoksista.

 

Laiteuusinta edessä?

Jokainen meistä voi vaikuttaa omalta osaltaan lämmitysratkaisuihin ja kustannuksiin niin lämmitysmuodon valintatilanteessa kuin laitteiden hankinnassa ja niiden käytössäkin. Jos suunnitelmissa on esim. kiinteistön peruskorjaus, kannattaa ottaa ajoissa asiantuntija paikalle selvittämään kokonaistaloudellisin lämmitysratkaisu.

Ikääntyvien laitteiden kunto ja toimivuus on tarkastettava säännöllisesti. Täydellistä katselmusta suositellaan viimeistään 15 vuotta käytössä olleille laitteille. Kuntotarkastuksia ja katselmuksia tekevät kaukolämpöyritykset, lämpöurakoitsijat, laitevalmistajat ja LVI-suunnittelijat. Tehottomat laitteet kannattaa uusia kokonaisuudessaan, ei osa kerrallaan.

 

Laitteiden hallitulla kokonaisuusinnalla saavutetaan seuraavia hyötyjä:

  • Laitteiden todellisen tarpeen mukainen oikea mitoitus
  • Investointikustannusten säästö
  • Laitteiden asennuksen kilpailutus
  • Laitteiden uusimisen ajoitus edullisempana ajankohtana
  • Rahoituksen suunnittelu ja kilpailutus
  • Laiteuusinnasta johtuvien häiriöiden minimointi

Uudet kaukolämpölaitteet vievät vähemmän tilaa kuin vanhat. Lisäksi uusi, entistä monipuolisempi ja tarkempi lämmönsäätöautomatiikka auttaa pienentämään rakennuksen lämmityskuluja. Kaukolämpölaitteiden uusinta voidaan tehdä myös lämmityskauden aikana. Kun työ esivalmistellaan hyvin, asukkaille koituva haitta on hyvin lyhytaikainen. Hyvä suunnittelu takaa laadukkaan ja tehokkaan kaukolämpölaitteiston uusinnan. Kaukolämpöyritys auttaa asiakkaitaan laiteuusinnan yhteydessä neuvomalla ja tarkastamalla suunnitelmat, mitoitukset ja asennukset.

Asiakkaille

Ohjeet lämmönjakohuoneen tarkastamiseen